Blogia
Antón Castro

ARTHUR RIMBAUD EN GALLEGO

[Xoán Abeleira es poeta y traductor y periodista que reside en la orilla del mar coruñés. Acaba de publicar en el sistema de autoedición la traducción al gallego de ‘Iluminaciones’ de Arthur Rimbaud, en edición bilingüe. El libro se presentará en la Feria del Libro de A Coruña el día dos. Xoán, traductor de René Char, Apollinaire, Ted Hughes o Sylvia Plat, entre otros muchos poetas, me envía un poema en francés y su traducción al gallego.]

APRÈS LE DÉLUGE

  

         Aussitôt que l'idée du Déluge se fut rassise,

         Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée.

         Oh! les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà.

         Dans la grande rue sale les étals se dressèrent, et l'on tira les barques vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures.

         Le sang coula, chez Barbe-Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent.

         Les castors bâtirent. Les mazagrans fumèrent dans les estaminets.

         Dans la grande maison de vitres encore ruisselante les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images.

         Une porte claqua, et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coqs des clochers de partout, sous l'éclatante giboulée.

         Madame*** établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale.

         Les caravanes partirent. Et le Splendide-Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du pôle.

         Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym, et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps.

         − Sourds, étang, Écume, roule sur le pont, et par dessus les bois; draps noirs et orgues, éclairs et tonnerres montez et roulez; Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges.

         Car depuis qu'ils se sont dissipés, oh les pierres précieuses s'enfouissant, et les fleurs ouvertes! c'est un ennui! et la Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait, et que nous ignorons.

 

Abeleira por Carlos Pardellas.

 

TRALO DIOIVO

  

         En acougando a idea do Dioivo,

         Unha lebre parou entre as esparcetas e as campaíñas abaladoiras, e elevou a súa pregaria ó arco da vella a través da tea da araña.

         Oh!, as pedras preciosas que se agochaban, ‒ as flores que xa miraban.

         Na ancha rúa suxa erguéronse as cortadorías, e as barcas foron arrastradas cara ó mar graduado en chanzos, aló enriba, coma nos gravados.

         O sangue correu cas Barba Azul, ‒ nos matadoiros, ‒ nos circos, alí onde o selo de Deus esmacelou as xanelas. O sangue e o leite correron. 

         Os castores edificaron. Os “mazagráns” fumegaron nos fumadoiros.

         No casal de vitrais aínda a chorrear, os rapaces enloitados ollaron as marabillosas imaxes.

         Unha portada ecoou, ‒ e, na praza da aldea, o neno xirou os brazos, comprendido polos cataventos e polos galos dos campanarios de toda a contorna, so o estrondoso zunzún da sarabiada.

         A señora *** instalou un piano nos Alpes. A misa e as primeiras comuñóns foron celebradas nos cen mil altares da catedral.

         As caravanas partiron. E o Hotel Espléndido foi edificado no caos dos xeos e da noite polar.

         Dende entón, a Lúa sentiu chincar os chacais polos desertos de tomiño, ‒ e rosmar no horto as églogas en zocas. Logo, na fraga violeta, inzada de rebentos, Eucaris me anunciou a primavera.

         ‒ Xorde, estanque, ‒ Escuma, roda pola ponte e por riba dos bosques; ‒ panos negros e órganos, ‒ raios e tronos, ‒ medrade e rulade; ‒ Augas e tristuras, subide e aviventade os Dioivos.

         Pois des que se disiparon, – oh, as pedras preciosas a acochárense, e as flores abertas! – todo é fastío! E a Raíña, a Bruxa que aviva a súa brasa baixo a pota de barro, xamais quererá contarnos iso que ela sabe, e que nós ignoramos.   

[FORMA DE COMPRA]

 

CHEGARON AS "ILUMINACIÓNS"!
XA Á VENDA AQUÍ. 
12 euros (gastos de envío incluídos). 
Contacto: xoanabeleira@movistar.es
‘Illuminations’ de Arthur Rimbaud é un dos poemarios máis importantes e influíntes da poesía universal, entre outros motivos porque nil Rimbaud creou os dous xéneros que definen a lírica moderna: o poema en verso libre e o poema en prosa.
Esta versión rítmica de Xoán Abeleira, completada con numerosas notas, é non só a primeira que se realiza integramente ó galego senón tamén a primeira que se publica do poeta francés nun libro, como tal, na Galiza. 
A presentación terá lugar na Feira do Libro d'A Cruña o día 2 de agosto ás 21.00 horas. No acto acompañarán ó traductor os poetas Manuel Rivas e François Davo.
Edición limitada.

0 comentarios