Blogia
Antón Castro

UN POEMA DE XOÁN ABELEIRA

UN POEMA DE XOÁN ABELEIRA

BIBLIOTECA NACIONAL

 

Coma min, os que veñen aquí

Fano fuxindo dos seus demos

 

(E digo demos porque son tales

As formas que rebentan e supuran

En quen por fastío, desconcerto

Ou covardía adoece de si mesmo).

 

A aurora tan temida novamente

Os aboca a esa luz estrepitosa

Que sarxa de súpeto as persianas

Seladas con esmero pola noite.

 

Despois se erguen, se visten e se alfeinan

Con idéntico desleixo e sen razón,

Presas dise obsesivo malestar

Cuxas causas non desexan coñecer.

 

A maioría cruzaría xaora

O abismo cada día máis extenso

Que separa a parcela onde son

Ise algo ignorado polo mundo

Disoutro territorio inexplicable

Onde, a por de cofárense cos outros,

Se desgastan, se alteran e se perden.

 

Os máis afortunados, coma min,

Confórtanse, se cadra, por un intre,

Coa fresca, polícroma quietude

Que respiran á altura dun parque,

Pouco antes de volvérense esluír

Na opaca resaca das calellas.

 

Pero uns e mailos outros apresúranse

A agocharse niste omphalos

Cordial baixo o que reina

Unha penumbra mansa, quimérica, uterina,

Coa esperanza de acharen un saber

Que lles axude a desmentiren

Os seus pesadelos.

 

(Versión en castelán)

Como yo, los que vienen aquí
Lo hacen huyendo de sus demonios
 
(Y digo demonios porque son tales
Las formas que revientan y supuran
En quien por pereza, desconcierto
O cobardía adolece de sí mismo).
 
La aurora, tan temida, los aboca
De nuevo a esa luz estrepitosa
Que saja de improviso las persianas
Cuidadosamente selladas por la noche.
 
Después se alzan, se asean y se visten
Con idéntica desgana y sinrazón,
Presas de ese obsesivo malestar
Cuyas causas no desean conocer.
 
La mayoría habrá tenido que cruzar
El abismo, cada día más extenso,
Que separa la parcela donde son
Ese algo ignorado por el mundo
De ese otro territorio inexplicable
Donde, a fuerza de codearse con los otros,
Se desgastan, se alteran y se pierden.
 
Los más afortunados, como yo,
Se confortan, quizá, por un momento,
Con la fresca, polícroma quietud
Que respiran a la altura de un parque,
Poco antes de volver a diluirse
En la opaca resaca de las calles.
 
Pero unos y otros se apresuran
A ocultarse en este omphalos
Cordial bajo el que reina
Una penumbra mansa, quimérica, uterina,
Con la esperanza de encontrar algún saber
Que les ayude a desmentir sus pesadillas.

 

(Do libro inédito Pan de Ánimas)

1 comentario

Xoán Abeleira -

Obrigado, Irmao, por tanta xenerosidade. Como diría Hughes: "You're the Falcon of the falcons".